לוח תנ"ך יומי לשנת ה'תשסט
מציג:
ראשוןשנישלישירביעיחמישישישישבת
   
כג תשרי
יהושע סדר א
כד תשרי
יהושע סדר ב
כה תשרי
יהושע סדר ג
כו תשרי
בראשית
כז תשרי
יהושע סדר ד
כח תשרי
יהושע סדר ה
כט תשרי
יהושע סדר ה
ל תשרי
יהושע סדר ז
א מרחשון
יהושע סדר ח
ב מרחשון
יהושע סדר ט
ג מרחשון
נח
ד מרחשון
יהושע סדר י
ה מרחשון
יהושע סדר יא
ו מרחשון
יהושע סדר יא
ז מרחשון
יהושע סדר יג
ח מרחשון
יהושע סדר יד
ט מרחשון
שופטים סדר א
י מרחשון
לך לך
יא מרחשון
שופטים סדר ב
יב מרחשון
שופטים סדר ג
יג מרחשון
שופטים סדר ג
יד מרחשון
שופטים סדר ה
טו מרחשון
שופטים סדר ו
טז מרחשון
שופטים סדר ז
יז מרחשון
וירא
יח מרחשון
שופטים סדר ח
יט מרחשון
שופטים סדר ט
כ מרחשון
שופטים סדר ט
כא מרחשון
שופטים סדר יא
כב מרחשון
שופטים סדר יב
כג מרחשון
שופטים סדר יג
כד מרחשון
חיי שרה
כה מרחשון
שופטים סדר יד
כו מרחשון
שמואל סדר א
כז מרחשון
שמואל סדר א
כח מרחשון
שמואל סדר ג
כט מרחשון
שמואל סדר ד
א כסלו
שמואל סדר ה
ב כסלו
תולדות
ג כסלו
שמואל סדר ו
ד כסלו
שמואל סדר ז
ה כסלו
שמואל סדר ז
ו כסלו
שמואל סדר ט
ז כסלו
שמואל סדר י
ח כסלו
שמואל סדר יא
ט כסלו
ויצא
י כסלו
שמואל סדר יב
יא כסלו
שמואל סדר יג
יב כסלו
שמואל סדר יג
יג כסלו
שמואל סדר טו
יד כסלו
שמואל סדר טז
טו כסלו
שמואל סדר יז
טז כסלו
וישלח
יז כסלו
שמואל סדר יח
יח כסלו
שמואל סדר יט
יט כסלו
שמואל סדר יט
כ כסלו
שמואל סדר כא
כא כסלו
שמואל סדר כב
כב כסלו
שמואל סדר כג
כג כסלו
וישב
כד כסלו
שמואל סדר כד
כה כסלו
שמואל סדר כה
כו כסלו
שמואל סדר כה
כז כסלו
שמואל סדר כז
כח כסלו
שמואל סדר כח
כט כסלו
שמואל סדר כט
ל כסלו
מקץ
א טבת
שמואל סדר ל
ב טבת
שמואל סדר לא
ג טבת
שמואל סדר לא
ד טבת
שמואל סדר לג
ה טבת
שמואל סדר לד
ו טבת
מלכים סדר א
ז טבת
ויגש
ח טבת
מלכים סדר ב
ט טבת
מלכים סדר ג
י טבת
מלכים סדר ג
יא טבת
מלכים סדר ה
יב טבת
מלכים סדר ו
יג טבת
מלכים סדר ז
יד טבת
ויחי
טו טבת
מלכים סדר ח
טז טבת
מלכים סדר ט
יז טבת
מלכים סדר ט
יח טבת
מלכים סדר יא
יט טבת
מלכים סדר יב
כ טבת
מלכים סדר יג
כא טבת
שמות
כב טבת
מלכים סדר יד
כג טבת
מלכים סדר טו
כד טבת
מלכים סדר טו
כה טבת
מלכים סדר יז
כו טבת
מלכים סדר יח
כז טבת
מלכים סדר יט
כח טבת
וארא
כט טבת
מלכים סדר כ
א שבט
מלכים סדר כא
ב שבט
מלכים סדר כא
ג שבט
מלכים סדר כג
ד שבט
מלכים סדר כד
ה שבט
מלכים סדר כה
ו שבט
בא
ז שבט
מלכים סדר כו
ח שבט
מלכים סדר כז
ט שבט
מלכים סדר כז
י שבט
מלכים סדר כט
יא שבט
מלכים סדר ל
יב שבט
מלכים סדר לא
יג שבט
בשלח
יד שבט
מלכים סדר לב
טו שבט
מלכים סדר לג
טז שבט
מלכים סדר לג
יז שבט
מלכים סדר לה
יח שבט
ישעיהו סדר א
יט שבט
ישעיהו סדר ב
כ שבט
יתרו
כא שבט
ישעיהו סדר ג
כב שבט
ישעיהו סדר ד
כג שבט
ישעיהו סדר ד
כד שבט
ישעיהו סדר ו
כה שבט
ישעיהו סדר ז
כו שבט
ישעיהו סדר ח
כז שבט
משפטים
כח שבט
ישעיהו סדר ט
כט שבט
ישעיהו סדר י
ל שבט
ישעיהו סדר י
א אדר
ישעיהו סדר יב
ב אדר
ישעיהו סדר יג
ג אדר
ישעיהו סדר יד
ד אדר
תרומה
ה אדר
ישעיהו סדר טו
ו אדר
ישעיהו סדר טז
ז אדר
ישעיהו סדר טז
ח אדר
ישעיהו סדר יח
ט אדר
ישעיהו סדר יט
י אדר
ישעיהו סדר כ
יא אדר
תצוה
יב אדר
ישעיהו סדר כא
יג אדר
ישעיהו סדר כב
יד אדר
ישעיהו סדר כב
טו אדר
ישעיהו סדר כד
טז אדר
ישעיהו סדר כה
יז אדר
ישעיהו סדר כו
יח אדר
כי תשא
יט אדר
ירמיהו סדר א
כ אדר
ירמיהו סדר ב
כא אדר
ירמיהו סדר ב
כב אדר
ירמיהו סדר ד
כג אדר
ירמיהו סדר ה
כד אדר
ירמיהו סדר ו
כה אדר
ויקהל-פקודי
כו אדר
ירמיהו סדר ז
כז אדר
ירמיהו סדר ח
כח אדר
ירמיהו סדר ח
כט אדר
ירמיהו סדר ט
א ניסן
ירמיהו סדר י
ב ניסן
ירמיהו סדר יא
ג ניסן
ויקרא
ד ניסן
ירמיהו סדר יב
ה ניסן
ירמיהו סדר יג
ו ניסן
ירמיהו סדר יג
ז ניסן
ירמיהו סדר טו
ח ניסן
ירמיהו סדר טז
ט ניסן
ירמיהו סדר יז
י ניסן
צו
יא ניסן
ירמיהו סדר יח
יב ניסן
ירמיהו סדר יט
יג ניסן
ירמיהו סדר יט
יד ניסן
ירמיהו סדר כא
טו ניסן
פסח
טז ניסן
ירמיהו סדר כב
יז ניסן
שבת חוה"מ
יח ניסן
ירמיהו סדר כג
יט ניסן
ירמיהו סדר כד
כ ניסן
ירמיהו סדר כד
כא ניסן
שביעי של פסח
כב ניסן
ירמיהו סדר כו
כג ניסן
ירמיהו סדר כז
כד ניסן
שמיני
כה ניסן
ירמיהו סדר כח
כו ניסן
ירמיהו סדר כט
כז ניסן
ירמיהו סדר כט
כח ניסן
ירמיהו סדר לא
כט ניסן
יחזקאל סדר א
ל ניסן
יחזקאל סדר ב
א אייר
תזריע-מצורע
ב אייר
יחזקאל סדר ג
ג אייר
יחזקאל סדר ד
ד אייר
יחזקאל סדר ד
ה אייר
יום העצמאות
ו אייר
יחזקאל סדר ו
ז אייר
יחזקאל סדר ז
ח אייר
אחרי מות-קדושים
ט אייר
יחזקאל סדר ח
י אייר
יחזקאל סדר ט
יא אייר
יחזקאל סדר ט
יב אייר
יחזקאל סדר יא
יג אייר
יחזקאל סדר יב
יד אייר
יחזקאל סדר יג
טו אייר
אמר
טז אייר
יחזקאל סדר יד
יז אייר
יחזקאל סדר טו
יח אייר
יחזקאל סדר טו
יט אייר
יחזקאל סדר יז
כ אייר
יחזקאל סדר יח
כא אייר
יחזקאל סדר יט
כב אייר
בהר-בחוקותי
כג אייר
יחזקאל סדר כ
כד אייר
יחזקאל סדר כא
כה אייר
יחזקאל סדר כא
כו אייר
יחזקאל סדר כג
כז אייר
יחזקאל סדר כד
כח אייר
יחזקאל סדר כה
כט אייר
במדבר
א סיון
יחזקאל סדר כו
ב סיון
יחזקאל סדר כז
ג סיון
יחזקאל סדר כז
ד סיון
יחזקאל סדר כט
ה סיון
תרי עשר סדר א
ו סיון
שבועות
ז סיון
נשא
ח סיון
תרי עשר סדר ב
ט סיון
תרי עשר סדר ג
י סיון
תרי עשר סדר ג
יא סיון
תרי עשר סדר ה
יב סיון
תרי עשר סדר ו
יג סיון
תרי עשר סדר ז
יד סיון
בהעלתך
טו סיון
תרי עשר סדר ח
טז סיון
תרי עשר סדר ט
יז סיון
תרי עשר סדר ט
יח סיון
תרי עשר סדר יא
יט סיון
תרי עשר סדר יב
כ סיון
תרי עשר סדר יג
כא סיון
שלח לך
כב סיון
תרי עשר סדר יד
כג סיון
תרי עשר סדר טו
כד סיון
תרי עשר סדר טו
כה סיון
תרי עשר סדר יז
כו סיון
תרי עשר סדר יח
כז סיון
תרי עשר סדר יט
כח סיון
קרח
כט סיון
תרי עשר סדר כ
ל סיון
תרי עשר סדר כא
א תמוז
תרי עשר סדר כא
ב תמוז
תהלים סדר ב
ג תמוז
תהלים סדר ג
ד תמוז
תהלים סדר ד
ה תמוז
חקת
ו תמוז
תהלים סדר ה
ז תמוז
תהלים סדר ו
ח תמוז
תהלים סדר ו
ט תמוז
תהלים סדר ח
י תמוז
תהלים סדר ט
יא תמוז
תהלים סדר י
יב תמוז
בלק
יג תמוז
תהלים סדר יא
יד תמוז
תהלים סדר יב
טו תמוז
תהלים סדר יב
טז תמוז
תהלים סדר יד
יז תמוז
תהלים סדר טו
יח תמוז
תהלים סדר טז
יט תמוז
פינחס
כ תמוז
תהלים סדר יז
כא תמוז
תהלים סדר יח
כב תמוז
תהלים סדר יח
כג תמוז
משלי סדר א
כד תמוז
משלי סדר ב
כה תמוז
משלי סדר ג
כו תמוז
מטות-מסעי
כז תמוז
משלי סדר ד
כח תמוז
משלי סדר ה
כט תמוז
משלי סדר ה
א מנחם-אב
משלי סדר ז
ב מנחם-אב
משלי סדר ח
ג מנחם-אב
איוב סדר א
ד מנחם-אב
דברים
ה מנחם-אב
איוב סדר ב
ו מנחם-אב
איוב סדר ג
ז מנחם-אב
איוב סדר ג
ח מנחם-אב
איוב סדר ה
ט מנחם-אב
תשעה באב
י מנחם-אב
איוב סדר ו
יא מנחם-אב
ואתחנן
יב מנחם-אב
איוב סדר ז
יג מנחם-אב
איוב סדר ח
יד מנחם-אב
איוב סדר ח
טו מנחם-אב
שיר השירים סדר ב
טז מנחם-אב
רות סדר א
יז מנחם-אב
רות סדר ב
יח מנחם-אב
עקב
יט מנחם-אב
איכה סדר א
כ מנחם-אב
קהלת סדר א
כא מנחם-אב
קהלת סדר א
כב מנחם-אב
קהלת סדר ג
כג מנחם-אב
קהלת סדר ד
כד מנחם-אב
אסתר סדר א
כה מנחם-אב
ראה
כו מנחם-אב
אסתר סדר ב
כז מנחם-אב
אסתר סדר ג
כח מנחם-אב
אסתר סדר ג
כט מנחם-אב
אסתר סדר ה
ל מנחם-אב
דניאל סדר א
א אלול
דניאל סדר ב
ב אלול
שפטים
ג אלול
דניאל סדר ג
ד אלול
דניאל סדר ד
ה אלול
דניאל סדר ד
ו אלול
דניאל סדר ו
ז אלול
דניאל סדר ז
ח אלול
עזרא ונחמיה סדר א
ט אלול
כי תצא
י אלול
עזרא ונחמיה סדר ב
יא אלול
עזרא ונחמיה סדר ג
יב אלול
עזרא ונחמיה סדר ג
יג אלול
עזרא ונחמיה סדר ה
יד אלול
עזרא ונחמיה סדר ו
טו אלול
עזרא ונחמיה סדר ז
טז אלול
כי תבוא
יז אלול
עזרא ונחמיה סדר ח
יח אלול
עזרא ונחמיה סדר ט
יט אלול
עזרא ונחמיה סדר ט
כ אלול
דברי הימים סדר א
כא אלול
דברי הימים סדר ב
כב אלול
דברי הימים סדר ג
כג אלול
נצבים-וילך
כד אלול
דברי הימים סדר ד
כה אלול
דברי הימים סדר ד
כו אלול
דברי הימים סדר ד
כז אלול
דברי הימים סדר ו
כח אלול
דברי הימים סדר ז
כט אלול
דברי הימים סדר ח
א תשרי
ראש השנה
ב תשרי
ראש השנה
ג תשרי
דברי הימים סדר ט
ד תשרי
דברי הימים סדר ט
ה תשרי
דברי הימים סדר יא
ו תשרי
דברי הימים סדר יב
ז תשרי
דברי הימים סדר יג
ח תשרי
האזינו
ט תשרי
דברי הימים סדר יד
י תשרי
יום כיפור
יא תשרי
דברי הימים סדר יד
יב תשרי
דברי הימים סדר טז
יג תשרי
דברי הימים סדר יז
יד תשרי
דברי הימים סדר יח
טו תשרי
סוכות
טז תשרי
דברי הימים סדר יט
יז תשרי
דברי הימים סדר כ
יח תשרי
דברי הימים סדר כ
יט תשרי
דברי הימים סדר כב
כ תשרי
דברי הימים סדר כג
כא תשרי
דברי הימים סדר כד
כב תשרי
שמחת תורה